Thay mặt Ban Giám đốc Bệnh viện, đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Bí thư chi bộ, Giám đốc bệnh viện đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng khoa Khám bệnh đối với đồng chí Lê Thanh Hà, bác sỹ khoa Khám bệnh.
Chúc mừng đồng chí Lê Thanh Hà, Giám đốc Nguyễn Hoài Nam nhấn mạnh, lãnh đạo và cán bộ viên chức Bệnh viện Tâm thần hy vọng, tin tưởng, với quá trình công tác, phấn đấu, rèn luyện của mình, ông Lê Thanh Hà luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cùng với tập thể khoa Khám bệnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, và chia sẻ vì công việc chung, vì sự phát triển chung của Bệnh viện.