BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH VĨNH PHÚC
Tên tiếng Anh: Vinh Phuc Psychiatric Hospital.
Địa chỉ: Định Trung- TP. Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc
Điện thoại: 02113.616.799
Website: 
Ngày thành lập: 30/12/2002
Qui mô giường bệnh: 120 giường
Bệnh viện chuyên khoa hạng III
 Cơ cấu tổ chức:
- Ban giám đốc
 
Giám đốc
Bác sỹ CKII. Nguyễn Hoài Nam
SĐT: 0976.867.168
 
 
              

 

Phó giám đốc

Bác sỹ CKI. Lê Văn Tuấn

SĐT: 0904.113.267

 

 

Phó Giám đốc

Bác sỹ CKI. Lưu Văn Tuấn

SĐT: 0988.117.296

     
- Gồm 11 khoa, phòng trong đó:
+ 4 phòng chức năng:
Phòng Tổ chức hành chính quản trị: Trưởng phòng CN Nguyễn Thị Dũng
Phòng Tài chính kế toán: Trưởng phòng CN Lê Oanh Liên
Phòng Kế hoạch tổng hợp: BsCKi Đoàn Thị Hồng
Phòng điều dưỡng & KSNK: CNĐD Lê Giang Linh
+ 4 khoa lâm sàng:
Khoa Nam: Trưởng khoa, bác sỹ CKI Phạm Xuân Trường
Khoa Nữ: Trưởng khoa, bác sỹ CKI Đào Văn Toàn
Khoa Phục hồi chức năng: Trưởng khoa, bác sỹ CKI Lê Thị Thanh
Khoa Khám bệnh: bác sỹ CKI Lưu Văn Tuấn PGĐ phụ trách khoa
+ 3 khoa cận lâm sàng:
Khoa Dược: Trưởng khoa Dược sĩ CKI Trần Văn Quang
Khoa Cận lâm sàng: Trưởng khoa, bác sỹ CKI Nguyễn Hữu Huy
Khoa Dinh Dưỡng: Trưởng khoa CNĐD Tống Thị Minh Ngọc
- Tổng số cán bộ là 108, trong đó có 01 BSCKII, 05 BSCKI, 18 bác sỹ CKI, 04 bác sỹ 02 dược sỹ, 15 Cử nhân điều dưỡng, 7 cao đẳng điều dưỡng, 16 điều dưỡng trung học, 11 y sỹ, 2 KTV, 16 HĐ 68 và 8 đại học khác
 
 
 
 
 
1. Chức năng.
 Bệnh viện tâm thần là bệnh viện tuyến tỉnh có chức năng khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa tâm thần trên địa bàn tỉnh và các tỉnh khác
 2. Nhiệm vụ.
       - Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo qui chế bệnh viện chuyên khoa tâm thần.
        - Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kĩ thuật.
        -  Phối hợp với các các cơ sở y tế dự phòng thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch, tuyên truyền giáo dục sức khỏe và triển khai thực hiện chương trình bảo vệ sức khỏe tâm thần cho cộng đồng.
       - . Tổ chức ứng dụng và nghiên cứu khoa học về y học, phối hợp đào tạo cán bộ cho ngành y tế.

       - Tham gia chương trình hợp tác với các tổ chức và cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng và phát triển bệnh viện theo qui định của Nhà nước.

       -  Thực hiện quản lí cơ sở vật chất, tài chính của bệnh viện theo qui định.

      - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở Y tế giao.